Aktualności

Godziny otwarcia sekretariatu:

Poniedziałek - Piątek 8:30 - 14:00

Sobota - Niedziela 9:00-12:00

 

Zajęcia z opiekuna medycznego:

 

 

 

Pracownia do zajęć z RTG.

 

 

NOWY KIERUNEK

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

TECHNIK ADMINISTRACJI organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi; sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • stosowanie przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych i etycznych, elementów psychologii społecznej i socjologii;

 • rozpoznawanie istoty funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej;

 • rozpoznawanie procesów gospodarczych w kategoriach systemowych oraz stosowanie zasad organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych;

 • posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową;

  - przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urzędu oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • wskazywanie ścieżki postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej;

 • rozpoznawanie problemów interesantów oraz rozwiązywanie ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi;

 • gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i wykorzystywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych;

 • stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach oraz przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów;

 • prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji;

 • przygotowywanie narad, zebrań, konferencji, sesji itp. 

 • wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej;

 

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów

 • nauczyciele-praktycy

 • przyjazna atmosfera

 • naukę można łączyć ze studiami i pracą

 

 

MODNY I POSZUKIWANY ZAWÓD


TECHNIK MASAŻYSTA


CHCESZ ZDOBYĆ ATRAKCYJNY ZAWÓD


PRZYJDŹ DO NAS


ZAPRASZAMY

 

 

OD WRZEŚNIA NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA


TECHNIK ELEKTRORADIOLOG


JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ CHĘĆ NAUKI

 


CHCESZ ZDOBYĆ NOWY I ATRAKCYJNY ZAWÓD


PRZYJDŹ DO NAS


ZAPRASZAMY
 

 

W maju firma NOREL przeprowadziła w naszym zakładzie kurs kosmetyczny.

 

 

OD WRZEŚNIA NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

 

OPIEKUN MEDYCZNY I HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ CHĘĆ NAUKI

 

Wybierając te kierunki zdobywasz nowe uprawnienia do wykonywania atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu, zarówno w kraju jak i za granicą!

 

RADOŚĆ ROZWOJU!

PIERWSZA TAKA SZKOŁA W KRAKOWIE!

 

NOWE BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – INNE NIŻ WSZYSTKIE!


Krakowskie Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, ul. Wietora 9, prowadzone przez Krakowską Spółdzielnię Pracy „Oświata”
(wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.6.8)

ogłasza nabór na rok szkolny 2015/16.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE LICEUM?

 

Nasi uczniowie:

 • zdobywają wiedzę samodzielnie rozwiązując problemy przy wsparciu nauczyciela,

 • pracują w swoim tempie,

 • ucząc się rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia,

 • wykorzystują na lekcjach nowoczesne technologie: Internet, telewizję, itp.,

 • pracują często metodą projektu,

 • uczestniczą w kołach zainteresowaniach, m. in. brydżowym lub szachowym.

 

Nasi nauczyciele:

 1. szanują indywidualność każdego ucznia,

 2. pomagają rozwijać jego mocne strony,

 3. uczą stawiając problemy i formułując pytania,

 4. towarzyszą uczniowi w jego procesie uczenia się,

 5. wspomagają ucznia w samodzielnej pracy.

 

Nasza szkoła:

 1. zapewnia naukę w małych zespołach klasowych,

 2. dba o wysoki poziom nauczania,

 3. oferuje zajęcia z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym w wymiarze 5 godzin tygodniowo,

 4. skutecznie przygotowuje do egzaminu maturalnego, do konkursów i olimpiad przedmiotowych,

 5. uczy potrzebnych w życiu zasad savoir vivre, tańca towarzyskiego, komunikacji i sztuki wystąpień publicznych,

 6. organizuje wyjazdy integracyjne, obozy naukowe i wycieczki programowe,

 7. udostępnia bardzo dobrze wyposażoną pracownię informatyczną, bezprzewodowy Internet w szkole, bogatą bibliotekę szkolną oraz nowoczesną halę sportową, siłownię i boisko ze sztucznej trawy

 

Szczegółowy program nauczania, informacje dotyczące kadry pedagogicznej, terminy dyżurów dyrekcji dostępne są na:
www.oswiata.krakow.pl, e-mail: oswiata@oswiata.krakow.pl,
tel. 12/430 52 43, tel. kom. 797-661-893

 

 

ZAPRASZAMY DO POLICEALNEJ SZKOŁY KOSMETYCZNEJ.


Tryb: dzienny i zaoczny.

 

ZAPISY DO ROCZNEJ SZKOŁY ODNOWY BIOLOGICZNEJ I ROCZNEJ SZKOŁY WIZAŻU I STYLIZACJI

 

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „OŚWIATA” ZAPRASZA NA SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

Poszukujemy młodych i kreatywnych ludzi do stałej współpracy w sprawie organizacji kursów i szkoleń

 

Kurs makijażu:
Kurs prowadzi znany stylista Daniel Sobieśniewski.

 

Kursy:

 • Kurs przekłuwania uszu (najnowsza metoda bezdźwiękowa EASY PIERCY)
 • Kurs przekłuwania nosa i pępka (jednorazowym aparatem sterylnym)
 • Kurs regulacja brwi metodą woskową (nauka dobierania kształtu brwi do twarzy)
 • Kurs makijażu I stopnia
 • Kurs makijażu II stopnia z doklejaniem kępek rzęs lub metodą 20 minutową
 • Kurs prasowania zmarszczek

 

Kurs masażu I stopnia, drenaż limfatyczny oraz zawodowy kurs przedłużania rzęs 3 w 1.

 

Kursy podologiczne:

 • pielęgnacja stóp i opatrunek pięta, paznokieć
 • rurka korygująca
 • klamra Quick
 • klamra metalowa (omega + 3)
 • rekonstrukcja paznokcia
 • pielęgnacja stopy cukrzycowej

 

 
Darmowy licznik odwiedzin